Munin

Om Munin

Skriv ut  Lukk

Munin er Universitetet i Tromsøs vitenarkiv

I Munin finner man vitenskapelige dokumenter og høyere grads studentarbeider gjort av ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø, åpent og fritt tilgjengelig i fulltekst. Hovedhensikten med et universitets vitenarkiv er at det skal bidra til størst mulig spredning av den offentlig finansierte vitenskapelige produksjonen, til beste for videre forskning, for utdanning, for næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger. Munin bidrar til at den vitenskapelige aktiviteten fra Universitetet i Tromsø blir synlig for hele verden.

Hva finner man i Munin?

Dokumenter som er av vitenskapelig karakter, eller som har et høyt faglig nivå, er aktuelle for Munin: Masteroppgaver, doktoravhandlinger, bøker og bokkapitler, vitenskapelige artikler, rapporter, arbeidsnotater, faglige foredrag, og også populærvitenskapelig materiale.

Munin er i godt selskap

Etablering av slike åpne vitenarkiver er en stor, verdensomspennende trend blant UH- og forskningsinstitusjoner. En rekke søketjenester bidrar til at vitenskapelige dokumenter raskt og effektivt blir tilgjengelige for enhver som er interessert, uavhengig av økonomi og geografisk avstand.

Munins administrasjon

Drift og utvikling av Munin gjøres av Universitetsbiblioteket i Tromsø, på oppdrag av Universitetsdirektøren.

Kontakt Munin:
For kontaktinformasjon til Munin, vennligst klikk her.