Now showing items 21-40 of 6846

 • Fiskerbonden i Nord-Troms 1300-1700 : belyst ved tuftegravninger 

  Simonsen, Povl (Research report; Forskningsrapport, 1980)
 • Det historiske nordlys 

  Brekke, Asgeir; Egeland, Alf (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  Nordlyset har vært omgitt av både mystikk og beundring. Det har inspirert kunstnere til betagende kunstverk og skremt andre til fortvilelse. Det er umulig å fastslå når den første beskrivelsen av nordlys har funnet sted. ...
 • Nordlysobservatoriet gjennom 50 år 

  Holt, Olav (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  De mange forsøk på å beskrive og forklare nordlyset som en finner i eldre litteratur vitner om lange tradisjoner for denne forskningen i vårt land. Norge ble av mange oppfattet som "Nordlysets Fædreneland" som biskop ...
 • Observatoriet i 80-årene 

  Trulsen, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  På terskelen til en ny dekade er det naturlig å stille spørsmålet hva Observatoriets fremtidige rolle skal bli. Vil det fortsatt være behov for forskningsinnsats på Observatoriets tradisjonelle fagfelter, eller skal innsatsen ...
 • Radiobølgeforplantning i ionosfæren 

  Bratteng, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  Atmosfæren er bygd opp av nitrogen og oksygen. Opp til 60-70 km er atmosfæren stort sett nøytral, alle atomer har like mye positiv som negativ ladning. Høyere oppe vil røntgenstråling og energirike partikler forårsake ...
 • Nordlysets årsak 

  Leer, Egil (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  Nordlys dannes av gass og strømmer ut fra sola. Denne solvinden stoppes av jordas magnetfelt, og energien i vinden fra sola overføres til negative og positive ladede partikler (elektroner og protoner) som skytes ned fra ...
 • Nordlys i verdensrommet 

  Havnes, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  Vi vil ikke her gå inn i nordlyset som vi kjenner det fra jorden, men kort omtale andre steder i verdensrommet hvor vi har observert nordlyslignende fenomen eller hvor vi kan vente å finne beslektede fenomen.
 • Nordlysobservatoriet i dag 

  Solheim, Jan-Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  Da Det Norske Institutt for Kosmisk Fysikk ble del av Universitetet i Tromsø, opphørte Nordlysobservatoriet å eksistere som en formell enhet. Det som i dag omfattes av Nordlysobservatoriet, er dels en fortsettelse av den ...
 • Internasjonale forpliktelser 

  Brekke, Asgeir (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  I forbindelse med at Nordlysobservatoriet har eksistert i 50 år kan det være på sin plass å spørre om det fortsatt er behov for virksomheten. Svaret er at observatoriet fyller en viktig oppgave i internasjonal forskning.
 • Nordlys i atmosfæren 

  Harang, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
  Nordlyset er lys i atmosfæren som skyldes nedbør av energirike partikler - særlig elektroner, og de former og bevegelser vi ser i nordlyset skyldes variasjoner i denne atmosfæren. Når energirike elektroner nærmer seg jorden ...
 • Nordlysobservatoriet 50 år 

  Holt, Olav; Solheim, Jan-Erik; Brekke, Asgeir (Book; Bok, 1980)
  Nordlysobservatoriet i Tromsø ble høytidelig innviet 6. august 1930. Et 25-års jubileum ble markert med en tilstelning 30. juli 1955. Ved 25-års jubileet i 1955 ble det utarbeidet et festskrift - men det var ikke penger ...
 • Hypertensjon i distriktshelsetjenesten 

  Kvamme, Jan-Ivar (Research report; Forskningsrapport, 1980)
 • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

  Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
  Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
 • Fotoelektriske observasjonar av stjerneokkultasjonar ved måneranda 

  Høydalsvik, Stein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1980-01)
  Analyser av okkultasjonskurvene frå fotoelektriske observasjonar viser at ein stor del av dei observerte stjernene er dobbelstjerner. Okkultasjonsteknikken kan lett åtskilje stjerner som har ein vinkelavstand større enn ...
 • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

  Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke ...
 • EDB-senteret som arbeidsplass : en intern spørreskjemaundersøkelse. 

  Dreyer, Inger; Wiig, Petter; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  EDB-senteret har vært plaget med en ustabil personalsituasjon i det siste. Denne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge årsakene til dette og foreslå tiltak for å bedre stabiliteten. bedring av terminalarbeidsplassene og ...
 • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

  Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.