Now showing items 1-1 of 1

  • Al-Qaida i Midtøsten og Nord-Afrika 

    Abou-Qassem, Ala (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-08)
    I denne oppgaven har jeg tatt for meg følgende problemstilling: ”Hva er al-Qaidas strategi i Midtøsten og Nord-Afrika etter 11. september 2001?” Gjennom å belyse problemstillingen ut fra al-Qaidas ståsted, har vi fått et ...