Now showing items 1-1 of 1

    • Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002 

      Aure, Marit Anne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-06-18)
      Avhandlinga svarer på tre problemstillinger: Hvordan vokste migrasjonen mellom Teriberka og Båtsfjord frem? Hvordan inngår den i andre romlige, økonomiske og sosiale prosesser og hvordan oppleves og erfares migrasjonslivet? ...