Now showing items 1-1 of 1

    • Retten til å kreve husleien tilpasset "gjengs leie" 

      Eriksson, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
      Avhandlingen omhandler den rett partene har til å kreve husleien tilpasset «gjengs leie», jf. husll. § 4-3. Dette utgjør en av husleielovens to adganger til å justere husleien i et løpende leieforhold. Begrepet «gjengs ...