Now showing items 1-1 of 1

    • The immune system of Atlantic cod : with emphasis on intestinal immunology 

      Inami, Makoto (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-04-08)
      Torskeoppdrett er en lovende industri i Norge, men problemer med blant annet bakteriesykdommer gjør at næringen fortsatt har problemer med å etablere seg. For å få kontroll med sykdomsproblemene i næringen, er grunnleggende ...