Now showing items 1-1 of 1

  • Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. 

    Ingilæ, Odd-Eilert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-02-21)
    Verden blir stadig mindre ved at handelen over landegrensene blir lettere, transport blir mer effektiv og billigere, og datateknologien gjør det lettere å kommunisere med, og skaffe seg informasjon om hva som skjer ...