Now showing items 1-2 of 2

  • Alene - sammen. Nyutdannede læreres profesjonslæring i veiledning og kollegial samhandling 

   Jakhelln, Rachel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-12-08)
   Målet med avhandlingen har vært å bidra til ny kunnskap om nyutdannede læreres læring i kollegial samhandling og organisert veiledning tidlig i karrieren i videregående skole. Det har også vært et mål og utforske hva som ...
  • Emosjoner i forskning og læring 

   Jakhelln, Rachel; Leming, Tove; Tiller, Tom (Book; Bok, 2009)
   Hvorfor diskuterer vi så sjelden hvordan emosjoner påvirker forskning og læring? Er emosjonelle utfordringer noe vi som forskere helst ikke snakker om? Har vi for lite kunnskap om temaet? Er dette et forsømt forskningsfelt? I ...