Now showing items 1-1 of 1

    • Lønns- og belønningssystemer som strategiske styringsredskap 

      Lundvang, Ole Arthur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-15)
      Med utgangspunkt i teorier og forskning innen tema av betydning for lønn- og belønning er formålet med oppgaven å gi et bilde av hvordan lønns- og belønningssystemer benyttes som strategiske verktøy i 3 virksomheter.