Now showing items 1-1 of 1

    • Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt 

      Sæther, Kari-Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-12-13)
      I en del faglitteratur blir det antydet at nordlige dialekter aksepterer nominalt indirekte objekt ved flere verb enn mange andre norske dialekter. En setning som Vil du hente meg en kopp kaffe? skal lettere aksepteres i ...