Now showing items 1-1 of 1

    • Er klinikere i stand til å fange opp premature barn med forsinket utvikling? 

      Wold, Trude Beate; Øverland, Gina Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09-15)
      Bakgrunn Premature barn får hyppig små og store handikap som krever spesielle tiltak og tett oppfølging. Barna og deres familier bør møtes med et apparat som tilpasser oppfølgingen individuelt etter deres forutsetninger, ...