En eksperimentell tilnærmelse til innhold av klor i amfibolstrukturen ved forskjellig trykk, temperatur og pH

DSpace/Manakin Repository

En eksperimentell tilnærmelse til innhold av klor i amfibolstrukturen ved forskjellig trykk, temperatur og pH

 

Tweet Share on Facebook
Title: En eksperimentell tilnærmelse til innhold av klor i amfibolstrukturen ved forskjellig trykk, temperatur og pH
Author: Stordal, Sigurd
Date: May-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Det er fremsatt flere teorier når det gjelder hvordan klorholdig amfibol dannes, men inntil nå har det ikke lykkes å få indikert disse ved hjelp av eksperimenter. I denne oppgaven er hypotesen til Kullerud (1996) om underskudd av fluid som årsak til dannelse av klorholdig amfibol sjekket, ved å tilsette forskjellige fluid (NaCl + H2O) og (HCl i 37 % løsning), samt underskudd (1 wt%) og overskudd (4 og 8 wt%) av fluid i forsøk med pulver av gabbroanorthositt under høyt P og T. Det ble dannet klorholdig amfibol i noen av forsøkene, men disse er i stor grad NaCa amfibol i motsetning til det som er kjent fra naturen der de fleste er Ca amfibol, og det er derfor noen avvik i forholdene Cl vs Na, K, Fe og Mg i forhold til naturlig forekommende amfibol. Det er blandt annet ikke funnet noen positiv korrelasjon mellom K og Cl i amfibol dannet i dette forsøket. Det er også kjørt forsøk ved flere forskjellige temperaturer for å se om temperatur er en variabel når det gjelder Cl i amfibol. Dette ble gjort for å se om Cl innhold i amfibol kan brukes til termobarometri, og også om Cl innhold i amfibol kan gi en pekepinn på fluidsammensetningen til fluidet som var tilstedet da amfibolen ble dannet. Eksperimentene ble gjort ved Petrologisk laboratorium ved Universitetet i Tromsø, og det ble brukt ett finmalt pulver av en gabbro anorthositt fra Flakstadøy.
Description: Dette er en hovedoppgave
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1041


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 3.500Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help