IAS 41 Agriculture - implementert i norsk oppdrettsnæring - brukerrelevans og ”Earnings Management”

DSpace/Manakin Repository

IAS 41 Agriculture - implementert i norsk oppdrettsnæring - brukerrelevans og ”Earnings Management”

 

Tweet Share on Facebook
Title: IAS 41 Agriculture - implementert i norsk oppdrettsnæring - brukerrelevans og ”Earnings Management”
Author: Brandsberg, Nina Reiertsen
Date: 13-Jun-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne oppgaven behandler norske børsnoterte oppdrettsselskapers tilpasning til International Financial Reporting Standards (IFRS) med hovedfokus på IAS 41 Agriculture. I første del av oppgaven gjennomgås regnskapsregulering for børsnoterte selskaper etter innføring av IFRS, herunder viktige forhold i norsk regnskapslovgivning, IFRS og IAS 41. I henhold til IAS 41 skal all levende biomasse verdsettes til virkelig verdi, i motsetning til tidligere hvor historisk kost var gjeldende praksis gjennom regnskapsloven. I andre del flyttes fokus fra teori til praksis og bransjeselskapenes egen tolkning av IAS 41. Bransjens argumentasjon mot bruk av virkelig verdi og kredittilsynets innevendinger mot denne tolkningen, som de mener strider mot lovgivningen, blir gjenomgått. Tvistesaken mellom bransjen og kredittilsynet ender i siste instans hos finansdepartementet (FIN), som tar et endelig vedtak i saken hvor bransjen blir pålagt å verdsette all levende biomasse til virkelig verdi ved å beregne en hypotetisk markedspris for all levende fisk. Vedtaket gjelder f.o.m. 4.kvartal (Q4) 2006 og kan ikke påklages. Cermaq ASA blir videre brukt som case i en regnskapsanalyse hvor målet er å få et bilde av hvilke effekter de ulike verdsettelsesmetodene; historisk kost, bransjens tolkning og FINs vedtak, har på egenkapitalandel og driftsresultat. Kvartalsregnskapet Q4 2006 gjennomgås med hensikt kartlegge i hvilken grad selskapet har fulgt opplysningskravene i IAS 41. Spesielt viktig er en bestemmelse som sier selskapene skal gi detaljopplysninger om verdsettelsesmetoden. Til slutt behandles regnskapskvalitet, brukerrelevans og earnings management Spesielt viktig her er regnskapsbrukernes oppfatnings av informasjonsverdien i virkelig verdi beregningene, slik bransjen er pålagt av FIN å gjennomføre dem. En undersøkelse gjort blant finansanalytikere, som har børsnoterte sjømatselskaper som ansvarsområde, danner fundamentet i denne analysen. Mulighetene for earnings management under IAS 41 diskuteres også.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1049


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 1.210Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help