Komplementær tegneserieanalyse. Bildefortellinger og dokumentasjonsvitenskap

DSpace/Manakin-arkiv

Komplementær tegneserieanalyse. Bildefortellinger og dokumentasjonsvitenskap

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Komplementær tegneserieanalyse. Bildefortellinger og dokumentasjonsvitenskap
Forfatter: Baumann, Michael
Dato: 15-jun-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Oppgaven er skrevet med to formål. Det første er diskusjonen av begrepet tegneserie og innføringen av et bredere bildefortellingsbegrep. Det andre formålet er en drøfting og utprøving av dokumentasjonsvitenskap som metode i analyse av tegneserier og bildefortellinger. I oppgaven drøftes det problematiske forholdet mellom tekst og bilde i kunst- og kulturhistorien. Videre blir tegneseriens definisjons- og forskningshistorie undersøkt. Undersøkelsen viser at begrepet tegneserie er et problematisk og unøyaktig begrep, og dette har hemmet mediets etablering som akademisk forskningsobjekt. Forfatteren argumenterer så for at tegneserien burde betraktes som del av et overordnet estetisk prinsipp, nemlig bildefortellingen. Deretter introduseres dokumentasjonsvitenskapelig metode, og metodens egnethet som analyseverktøy i forskning på bildefortellinger undersøkes. Videre følger en analysedel bestående av tre bildefortellingsanalyser. Tegneserieheftet "Mjau Mjau 3" av Jason, tegneseriebloggen "tokyoblog" av Dirk Schwieger og en utgave av "Donald Duck & Co" er analyseobjektene. I analysen vektlegges det gjensidige avhengighetsforholdet mellom bildefortellingenes produksjons- og reproduksjonskompleksene og fortellingenes form og innhold. Forfatteren konkluderer med at dokumentasjonsvitenskapelig metode egner seg til analyse av tegneserier, spesielt fordi dokumentasjonsvitenskap sidestiller mediene bilde og tekst og tar hensyn til materielle og sosiokulturelle aspekter i produksjon og resepsjon av bildefortellinger.
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1072


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
thesis.pdf 1.247Mb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp