• Elevinflytande i matematik 

      Österberg, Kerstin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03-23)
      I detta aktionsforskningsarbete har jag arbetet med att få eleverna att bli medvetna om vad de ska lära sig i skolan, vilka målen är och vad som förväntas av dem. Mitt fokus har legat på ett ämne – matematik. Genom att ge ...