Now showing items 1-1 of 1

  • Elevinflytande i matematik 

    Österberg, Kerstin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03-23)
    I detta aktionsforskningsarbete har jag arbetet med att få eleverna att bli medvetna om vad de ska lära sig i skolan, vilka målen är och vad som förväntas av dem. Mitt fokus har legat på ett ämne – matematik. Genom att ge ...