Now showing items 1-1 of 1

  • Den voksne heltidsstudenten : studier og familieliv 

    Mikkelsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
    Temaet for masteroppgaven er den voksne heltidsstudentens vilkår for læring. Hensikten med studien er å få innsikt i og kunnskap om heltidsstudentens studiesituasjon, dvs. hvordan heltidsstudenten erfarer og opplever en ...