• Den voksne heltidsstudenten : studier og familieliv 

      Mikkelsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
      Temaet for masteroppgaven er den voksne heltidsstudentens vilkår for læring. Hensikten med studien er å få innsikt i og kunnskap om heltidsstudentens studiesituasjon, dvs. hvordan heltidsstudenten erfarer og opplever en ...