Recent additions

 • Advection-diffusion models of spiny lobster Palinurus gilchristi migrations for use in spatial fisheries management 

  Santos, Jorge; Rouillard, Denis; Groeneveld, Johan C. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-02-17)
 • Med lov og skjønn skal kysten forvaltes 

  Solås, Ann-Magnhild; Johnsen, Jahn Petter (Research report; Forskningsrapport, 2014)
  Gjennomgangen av lov- og regelverket viser at det skal ivareta mange hensyn. Lov- og regelverket er komplekst og følgelig vil også beslutningsprosessene være preget av denne kompleksiteten. De ulike lovene og forskriftene, ...
 • Oppsummering av funn fra spørreundersøkelse om arealbruk og arealtigang i oppdrettsnæringa 

  Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter (Research report; Forskningsrapport, 2014-10-07)
  I forbindelse med prosjektet lokalitetstilgang i havbruk gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant oppdrettsbedrifter i hele Norge. NORFAKTA Analyse i Trondheim ble etter tilbudsforespørsel valgt til å gjennomføre ...
 • The Ocean 

  Hoegh-Guldberg, Ove; Cai, Rongshuo; Poloczanska, Elvira S.; Brewer, Peter G.; Sundby, Svein; Hilmi, Karim; Fabry, Victoria J.; Jung, Sukgeun; Skirving, William; Stone, Dáithí A.; Burrows, Michael T.; Bell, Johann; Cao, Long; Donner, Simon; Eakin, C. Mark; Eide, Arne; Halpern, Benjamin S.; McClain, Charles R.; O’Connor, Mary I.; Parmesan, Camille; Perry, R. Ian; Richardson, Anthony J.; Brown, Christopher J.; Schoeman, David; Signorini, Sergio R.; Sydeman, William J.; Zhang, Rui; van Hooidonk, Ruben; McKinnell, Stewart M. (Research report; Forskningsrapport, 2014)
 • Local empowerment through the creation of coastal space? 

  Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Developments in national fisheries and marine environmental policies during the last 30 years have changed the relationship between coastal communities and the marine resources that people in these communities traditionally ...
 • Structural and functional characterization of salmon STAT1, STAT2 and IRF9 homologs sheds light on interferon signaling in teleosts 

  Sobhkhez, Mehrdad; Skjesol, Astrid; Thomassen, Ernst Ivan; Iliev, Dimitar Borisov; Sun, Baojian; Robertsen, Børre; Jørgensen, Jorunn B (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Mammalian IRF9 and STAT2, together with STAT1, form the ISGF3 transcription factor complex, which is critical for type I interferon (IFN)-induced signaling, while IFNγ stimulation is mediated by homodimeric STAT1 protein. ...
 • Fisheries Management and Global Warming. Effects of climate change on fisheries in the Arctic region of the Nordic countries. 

  Eide, Arne; Ese, Ann-Christin; Hoel, Alf Håkon (Research report; Forskningsrapport, 2014)
 • Changes in softbottom macrofauna communities along environmental gradients 

  Aschan, Michaela (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1990-12-21)
 • Rebuilding the Northeast Arctic Cod Fisheries - Economic and Social Issues 

  Armstrong, Claire W.; Eide, Arne; Flaaten, Ola; Heen, Knut; Kaspersen, Inga Wigdahl (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  The Northeast Arctic cod (NEA cod) fisheries in Norway are now one of the richest cod fisheries in the world. In the past the fishery has experienced several stock declines and low economic returns. In this paper we review ...
 • The creation of coastal space – how local ecological knowledge becomes relevant 

  Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Since the 1990s, substantial efforts have been invested in Local Ecological Knowledge (LEK) research, but LEK has only been applied in western fisheries and resource management to a limited extent. The attempts to link ...
 • Do national resources have to be centrally managed? Vested interests and institutional reform in Norwegian fisheries governance 

  Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut h (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Corporatism -with its privileged access, restricted participation and centralized structures - has a long history in Norwegian fisheries governance. Co-management – understood as a decentralized, bottom-up and more ...
 • Functional diversity of the Barents Sea fish community 

  Wiedmann, Magnus Aune; Aschan, Michaela; Certain, Gregoire; Dolgov, Andrey V.; Greenacre, Michael; Johannesen, Edda; Planque, Benjamin; Primicerio, Raul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  This paper provides the first assessment of the functional diversity (FD) of the Barents Sea fish community. FD is recognized as an important driver of ecosystem functions and, thus, governs the adaptability of ecosystems ...
 • "Volstadsaken: Den «Høist Ærverdige Ret" 

  Ørebech, Peter (Chronicle; Kronikk, 2013)
  Det uklarhet mht. hva som egentlig er avgjort ved Volstad-dommen (Høyesteretts plenumsdom av 23 oktober 2013). Jeg skal i denne kronikk kort redegjøre for hva som er avgjort og hva dommen ikke tar stilling til.
 • Et delt mediemarked: Prosesser som fremmer små aviser 

  Holand, Astrid Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  Nord-Norge, Europas nordlige utkant, er en region kjennetegnet ved store avstander og spredt befolkning. Her ser det ut til at flere forhold sammen fremmer et desentralisert og superlokalt mediemarked. Økonomiske, politiske, ...
 • Nemo-effekten og koraller 

  Armstrong, Claire W.; Aanesen, Margrethe (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014-05-07)
  Bryr den norske befolkningen seg om dyphavet og de organismer som lever der selv om vi ikke har noen direkte nytte av dem? Er vi villig til å ofre økonomisk aktivitet som fiskeri og oljevirksomhet for beskytte miljøet i ...
 • The Backward-Bending Supply Curve in Fisheries-Revisited 

  Pham, Thanh Thuy; Flaaten, Ola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  This study discusses and estimates the backward-bending supply curve, using data for three years over a six-year time span from the inshore purse seine fishery in Khanh Hoa province, Vietnam. Four different models ...
 • Marine protected areas in a welfare-based perspective 

  Reithe, Siv; Armstrong, Claire W.; Flaaten, Ola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Assuming a broad set of fisheries management goals, this paper analyzes the implementation of a marine protected area (MPA) together with open access outside, applying a bioeconomic model that ensures unchanged growth ...
 • Antigen dose and humoral immune response correspond with protection for inactivated infectious pancreatic necrosis virus vaccines in Atlantic salmon (Salmo salar L) 

  Munang'andu, Hetron Mweemba; Fredriksen, Børge Nilsen; Mutoloki, Stephen; Dalmo, Roy Ambli; Evensen, Øystein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  An enduring challenge in the vaccinology of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) is the lack of correlation between neutralizing antibodies and protection against mortality. To better understand the immunological ...
 • Quality of obstetric care in the sparsely populated sub-arctic area of Norway 2009-2011 

  Norum, Jan; Heyd, Anca Kriemhilde; Hjelseth, Bente; Svee, Tove Elisabeth; Mürer, Fred A; Erlandsen, Randi; Vonen, Barthold (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  Background: It is challenging to obtain high quality obstetric care in a sparsely populated area. In the subarctic region of Norway, significant distances, weather conditions and seasonable darkness have called for a ...
 • The right to be part of nature - indigenous peoples and the environment 

  Ørebech, Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013)
  Book review of Leena Heinämäkis book from 2010. Rovaniemi: Lapland University Press. 380 p, softcover.

View more