Kognitiv svikt på geriatrisk poliklinikk, UNN: forekomst og pasientprofil over en 6 års periode

DSpace/Manakin Repository

Kognitiv svikt på geriatrisk poliklinikk, UNN: forekomst og pasientprofil over en 6 års periode

 

Tweet Share on Facebook
Title: Kognitiv svikt på geriatrisk poliklinikk, UNN: forekomst og pasientprofil over en 6 års periode
Author: Figenschou, Marie
Date: Sep-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Bakgrunn: 19. mars 1998 ble Acetylkolinesterasehemmere (KEH) godkjent på blå resept i Norge til medikamentell behandling av Alzheimers sykdom. Formålet med denne studien var å undersøke om innføringen av KEH påvirket andelen demensutredninger ved Geriatrisk poliklinikk på UNN i perioden 3 år før og 3 år etter KEH ble innført, samt undersøke om pasientene ble henvist tidligere i sykdomsforløpet i perioden etter. Materiale og metode: Alle pasienter som fikk kognitiv svikt registrert som hoveddiagnose ved Geriatrisk poliklinikk i perioden 01.01.95 til 31.12.01 ble identifisert. Av disse ble alle med første gangs diagnose demens inkludert. Data ble samlet ved journalgjennomgang. Resultater: Det var en signifikant høyere andel konsultasjoner med kognitiv svikt som hoveddiagnose i perioden før 19.03.98 sammenliknet med perioden etter, men andelen konsultasjoner med første gangs diagnose kognitiv svikt økte ikke. Pasientene som fikk diagnosen kognitiv svikt før 19.03.98 hadde gjennomsnittlig lavere MMS-score enn pasienter henvist senere, mens gjennomsnittlig alder i de to gruppene var lik. Konklusjon: Innføring av KEH medførte endring av funksjon og profil ved Geriatrisk poliklinikk. Pasienter med første gangs diagnose kognitiv svikt ble henvist tidligere i sykdomsforløpet etter innføring av KEH.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1284


File(s) in this item

Files Size Format View
student.pdf 87.03Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help