• DNA uptake in mammalian cell cultures 

      Hætta, Annbjørg Susanna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2009-07)
      Det har lenge vært hevdet at DNA som finnes i mat er innskrenket til, og blir hurtig degradert i fordøyelsessystemet til pattedyrene. Denne antagelsen har vist seg å være riktig for majoriteten av DNA i mat som går inn i ...