Betydningsfulle møter : adopsjonssøkeres erfaringer i ventetiden

DSpace/Manakin Repository

Betydningsfulle møter : adopsjonssøkeres erfaringer i ventetiden

 

Tweet Share on Facebook
Title: Betydningsfulle møter : adopsjonssøkeres erfaringer i ventetiden
Author: Gaare, Line
Date: 20-Nov-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Tema for masterprosjektet er ventetiden til adopsjonsforeldre. For å kunne adoptere et barn skal en godkjennes av offentlige myndigheter i eget land og i barnets opprinnelsesland. For å få godkjenningen må adopsjonssøkere i mange møter med ulike instanser. Fokus i denne oppgaven er å få innsikt i hvordan adopsjonssøkere opplever møtene med kommune, stat og adopsjonsorganisasjon. Jeg har intervjuet adopsjonssøkere som er godkjent av norske myndigheter og som venter på tildeling av barn. I analysen av møtene kom jeg frem til to hovedkategorier av møter. Det første kaller jeg det gode møtet og har to underkategorier; det trygge møtet og det medmenneskelige møtet. Den andre hovedkategorien av møter kaller jeg det dårlige møtet, med underkategoriene; det vanskelige møtet og det negative møtet. Første delen av analysen benytter jeg meg av Bourdieus feltbegrep der jeg ser hvordan adopsjon kan sees som et felt. Jeg ser også på hvordan agentene i feltet kan enes om en sannhet, og på denne måten arbeide mot en felles overordnet forestilling i adopsjonsfeltet. I andre delen av analysen ser jeg på hvilke erfaringer adopsjonssøkerne har fra møtene i adopsjonsprosessen og hvordan møtene bidrar til søkernes oppfattelse av hele adopsjonsprosessen. Undersøkelsen har et visst preg av anvendt forskning.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1339


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 504.6Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help