Identitetsstatus i relasjon til selvfølelse og autoritarianisme : to meta-analytiske studier

DSpace/Manakin Repository

Identitetsstatus i relasjon til selvfølelse og autoritarianisme : to meta-analytiske studier

 

Tweet Share on Facebook
Title: Identitetsstatus i relasjon til selvfølelse og autoritarianisme : to meta-analytiske studier
Author: Ryeng, Marianne S.
Date: Nov-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Målet med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom Marcias (1966) identitetsstatusparadigme og variablene selvfølelse (Studie 1) og autoritarianisme (Studie 2), ved hjelp av meta-analytisk metode. Følgende databaser ble benyttet for å identifisere relevante studier mellom 1966 og 2005: PsycINFO, ERIC, Sociological Abstracts, og Dissertation Abstracts International. Utvalget til Studie 1 besto av 18 studier, mens 9 studier utgjorde utvalget til Studie 2. Resultatene fra studie 1 viste en signifikant forskjell i skårer på selvfølelse mellom achievement og diffusion, og foreclosure og diffusion. Resultatene viste videre at achievement og foreclosure hadde like skårer på selvfølelse, og ga dermed tentativ støtte til en forklaringsmodell med vekt på interpersonlig forpliktelse. Resultatene fra Studie 2 viste at foreclosure skåret signifikant høyere enn de andre statusene på autoritarianisme, målt ved California F scale. Samlet bidrar funnene fra undersøkelsene av sammenhengen mellom Marcias identitetsstatusparadigme og variablene selvfølelse (studie 1) og autoritarianisme (studie 2), til at man kan stille spørsmålstegn ved antakelsen om et underliggende kontinuum ved identitetsstatusene.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1396


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 281.0Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help