• Skolemobbing. Fred og ufred i et flerkulturelt område i Nord-Norge 

      Breivik, Reidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-12-16)
      Dette arbeidet handler om skolemobbing i en lokal kontekst. De egentlige drivkreftene til mobbing er vanskelig å avdekke i sin helhet, men her kan det fastslås at mobbing er handlinger som må karakteriseres under begrepet ...