1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten

DSpace/Manakin-arkiv

1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten
Forfatter: Johnsen, Lars
Dato: jun-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner som var i strid med likhetsprinsippet i paulinsk kristendom. Mitt hovedfokus i oppgaven vil dermed være å vise at han i versene 23-26 bruker et teologisk argument med flere aspekter for å skape orden og enighet i en menighet som sosialt sett er differensiert. I mange tilfeller var korinternes praksis motivert av sosiale og kulturelle forhold; ikke av teologiske faktorer i det hele tatt. Briljansen i Paulus-brevet ligger i apostelens evne til å ta pulsen på gitte situasjoner og ut fra dette skape en teologisk tilnærming til dem: Det er Paulus som former teologien utfra konkrete hendelser i menigheten. Dermed må mottakerne av brevet foreta en bevisst refleksjon over sine handlinger i lys av evangeliet. Nettopp dette skjer i 1. Kor. 11:17-34. I oppgaven presenteres den historiske konteksten for nattverden, Paulus´ teologiske argument inn i denne situasjonen – og deretter drøftes det hvordan dette argumentet skal forstås i lys av den historiske konteksten, der spørsmålet om kjærlighetspatriarkalisme (love patriarchalism) kommer opp. Til slutt blir det spurt om teksten i 1 Korinterbrev har noe å si til vår kirke i dag.
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1452


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
thesis.pdf 418.9Kb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp