Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? : ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå

DSpace/Manakin Repository

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? : ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå

 

Tweet Share on Facebook
Title: Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? : ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå
Author: Lindgren, Eva-Karin
Date: 21-Apr-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Resultat från olika tester, såväl nationella som internationella, visar att allt fler svenska högstadie- och gymnasieelever har försämrad läsförståelse. Främst gäller det problem med reflektion och att klara av längre texter. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är markant, till flickornas fördel. Då jag tidigare i min lärargärning arbetat med läsning på gymnasienivå, ville jag pröva nya vägar för att förbättra elevernas läsförståelse. Hösten 2007 fortsatte jag därför ett läsprojekt som jag tidigare varit med om att utarbeta, vilket tog sin utgångspunkt i ökad avkodning. Inom ramen för skolutvecklingsprojektet genomförde jag sen min aktion, som gick ut på att förbättra elevernas läsförståelse med hjälp av olika metoder. Med hjälp av olika lästester bedömde jag elevernas förmåga såväl före som efter aktionen. Genom intervjuer och deltagande observation fick jag ytterligare underlag för mina slutsatser. Min aktion visar att samtliga delar i ekvationen avkodning x förståelse x motivation måste stimuleras för att eleverna ska få bättre läsförmåga. Genom att låta eleverna få lästid i skolan ökar motivationen. Den lästräning som behövs för att avkodningen ska fungera väl tillgodoses samtidigt. Ökad förståelse uppnås genom samtal och diskussioner, samt skriftliga uppgifter som ytterligare bearbetar innehållet.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1453


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 219.7Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help