Minoriteter i videregående opplæring tilpasset voksne

DSpace/Manakin Repository

Minoriteter i videregående opplæring tilpasset voksne

 

Tweet Share on Facebook
Title: Minoriteter i videregående opplæring tilpasset voksne
Author: Taraldsen, Åshild
Date: 19-Jun-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne oppgaven handler om utfordringer voksne minoritetsspråklige elever møter i tilpasset videregående opplæring. Mitt fokus har vært utfordringer i forhold til studieverkstedsmodellen. Modellen kan ses på som en fysisk møteplass for voksne under utdanning og en arena hvor opplæringen er tilpasset voksne. Min analyse og konklusjon er basert på historiene til 5 elever som på det tidspunktet intervjuene ble foretatt, befant seg i ulike stadier av sin utdanning. Voksnes læring, språklige og flerkulturelle utfordringer belyses utifra teoretikere som Malcolm Knowles, Bo Jacobsen som sentrale for å belyse voksen læring. Språklige utfordringer belyses utifra Tor-Ola Engen / Lars-Anders Kulbrandstad. Flerkulturelle utfordringer belyses utifra Asle Høgmo og Øyvind Fuglerud. I tillegg har jeg valgt ulik relevant teori som vedrører de ulike temaene. Minoritetsspråklige elevers største utfordringer i forhold til det faglige var av språklige art, både muntlig og skriftlig. Selve metoden, å benytte studieverkstedsmodellen viste seg å være vanskelig siden ingen hadde tidligere erfaring i å arbeide problembasert. De språklige vanskene gjorde at to-veis lyd-bilde forelesningene opplevdes som særlig vanskelig de første månedene. Elevene i undersøkelsen er fra sitt hjemland vant til en sterkt lærerstyrt undervisning og det å ta ansvar for egen læring var uvant. Gruppeprosessen fungerte både positivt og negativt. Det oppsto for eksempel positivt og inkluderende læringsmiljø i grupper der majoriteten bidro med faghjelp og forsøkte å fremme et godt sosialt klima. I enkelte grupper oppsto samhandlingsproblemer som førte til at enkelte ikke følte seg inkludert i prosessen, noe som var med på å skape frustrasjoner
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1482


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 230.8Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help