Hvilke utfordringer kan studenter med minoritetsbakgrunn møte i løpet av studietiden på Politihøgskolen?

DSpace/Manakin Repository

Hvilke utfordringer kan studenter med minoritetsbakgrunn møte i løpet av studietiden på Politihøgskolen?

 

Tweet Share on Facebook
Title: Hvilke utfordringer kan studenter med minoritetsbakgrunn møte i løpet av studietiden på Politihøgskolen?
Author: Fjellvoll, Ann-Sofi
Date: 04-May-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne masterutgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn på Politihøgskolen. Innledningsvis tas det utgangspunkt i en modell som viser vesentlige faktorer og sammenhenger for å forstå den lærendes møte med konteksten – Politihøgskolen. I voksenpedagogisk tenkning framheves livserfaring som en sentral faktor ved voksnes læring. Merriam og Caferalla (1999) viser f.eks til at det i et multikulturelt samfunn er vesentlig å kjenne til deltagernes bakgrunn og erfaring, fordi forhold som rase, kjønn, klasse og kulturelle forskjeller kan virke inn på læringsprosessen. Kan det å ha en annerledes bakgrunn enn majoriteten av studentmassen føre til at noen studenter møter utfordringer i løpet av studietiden? I oppgaven settes det fokus på forhold som synes spesielt sentrale; utfordringer knyttet til sosiale forventninger, usynliggjøring av kulturbakgrunn, læringsmiljø og språk. Disse fire hovedområdene belyses gjennom teori og gjennom empiriske undersøkelser og drøftinger. Intensjonen er å øke kunnskap og bevissthet om studenter med minoritetsbakgrunn, slik at dette kan føre til en bedre sosial og faglig tilrettelegging av studiesituasjonen. Målet er at studenter med minoritetsbakgrunn skal bli uteksaminert som gode polititjenestemenn – og kvinner, og spørsmålet er hvor vidt utdanningen setter studentene i stand til å nå dette målet. Avslutningsvis diskuteres pedagogiske implikasjoner ut fra de funnene som avdekkes.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1484


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 647.6Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help