Recent additions

 • Aleksandr Geljevitsj Dugin i russisk politikk og åndsliv fra 1980-2005. 

  Berntzen, Oda Knutsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
  Oppgaven tar for seg Aleksandr Dugins utvikling fra 1980-2005 gjennom å se på tre av hans litterære verk fra 1993, 1997 og 2005. Jeg ser også på det russiske politiske sfæren i dette tidsrommet for å forklare Dugins utvikling ...
 • Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid 

  Krogsæter, Tor-Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
  Avhandlinga søker å finne svar på spørsmålet «Hvordan endret romernes syn på seksualitet seg i løpet av den tidlige keisertida, fra seinrepublikken til de første århundrene av prinsipatet?» ved å studere lovarbeid og ...
 • Independent Scientology. How Ron's Org and Dror Center schismed out of the Church of Scientology 

  Hellesøy, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
  This thesis is about Ron’s Org and Dror Center, two independent Scientology groups. They schismed away from the Church of Scientology at different times and under different circumstances. Ron’s Org is the older of the two, ...
 • Pygmei Hic Habitant. Myten om Norden på kart frem til 1600-tallet 

  Karlstrøm, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-05)
  Denne oppgaven handler om den kartografiske skildringen av myten om Norden fra antikken til 1600-tallet, med spesielt fokus på tidlig nytid. Norden har siden antikken hatt en spesiell plass i europeeres verdensbilde. Det ...
 • Kortreist øl i nord 

  Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015-10-10)
  Etableringen av nye mikrobryggeri har vært enorm i Norge de siste årene. I takt med oppkomsten av de mange håndverksbryggeriene øker nysgjerrigheten og interessen for smaksrikdommen knyttet til kortreist øl. I Norge ...
 • Petsamos store spionsak - en spionbevegelse i Petsamo avslørt 1938-1939 

  Pedersen, Ida Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
  Like før Vinterkrigen brøt ut mellom Finland og Sovjetunionen ble en omfattende spionbevegelse avslørt i Petsamo (Petsjenga), og over 80 personer ble arrestert mistenkt for spionasjevirksomhet til fordel for Sovjetunionen. ...
 • Et utenrikspolitisk felt vokser fram. Norge og det arktiske miljøsamarbeidet 1985-1998 

  Andersson, Magnus Brynildsrud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
  Tiden fra 1985 kjennetegnes hovedsakelig av avslutningen av den kalde krigen og sammenbruddet av Sovjetunionen. Temaet for denne oppgaven er Norges rolle i framveksten av det sirkumpolare miljøsamarbeidet i Arktis mellom ...
 • Fra «Gospodin Da» til «Gospodin Njet». Andrej Kozyrevs utenrikspolitiske orientering, med vekt på forholdet til Norge. 

  Ryen, Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
  Andrej Vladimirovitsj Kozyrev var den første utenriksministeren i det nye Russland etter Sovjetunionens fall. Han opplevde omleggingen av et politisk system til et annet, og satt som utenriksminister i de seks første, ...
 • I skyggen av første verdenskrig: De nordiske ministermøtene 1914–1918 

  Løkken, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
  Etter utbruddet av hva som senere er kjent som første verdenskrig møttes de skandinaviske utenriksministrene og de tre kongene i Malmø 18-.19 desember 1914. Dette møtet endte opp med å bli innledningen til en praksis hvor ...
 • The economy of Norwegian towns c. 1250-1350. A comparative study of the economic functions of towns in Norway, Denmark and England. 

  Gundersen, Olav Elias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  The aim of this thesis is to explain why differences arose between Norwegian, Danish and English towns with regard to their economic functions. Norwegian towns did not develop a sizeable production of commodities for the ...
 • Sergej Sergel i Finnmark - en reisebeskrivelse fra 1907 

  Glavatskaya, Elena; Thorvaldsen, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-03-03)
  Fra våren 1907 til februar 1908 foretok den russiske etnografen Sergej Sergel (1883–1955) en studiereise i Norden for å utøve deltakende observasjon og komplettere samlingen med samiske gjenstander ved Det russiske ...
 • «Ingen udediske mennesker skal stå til troende». Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680 

  Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Preprint, 2015)
  Dette er den aksepterte manuskriptversjonen av artikkelen. Publisert versjon er tilgjengelig i <a href=https://www.idunn.no/heimen/2015/02/>Heimen Lokal og regional historie 2015; Volum 52.(2) s. 148-168</a>
 • Majdan 2013–2014: Plassen, protestene, drivkreftene. 

  Hansen, Arve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
  This thesis examines the Ukrainian revolution (2013-2014) in Kyiv: Where did the discontent come from? What functions did the Maidan (Independence Square) have? What motivated and organised the protesters? What was behind ...
 • Fra Mare Nostrum til Mare Liberum. En studie av konflikten mellom Danmark-Norge og England i perioden 1553-1625 

  Steinbakk, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-09)
  For om lag 460 år siden satt man i England og planla hvordan man skulle komme seg til de nye og presumptivt lukrative handelsmarkedene i Østen. Verden var delt – èn del til Spania, èn del til Portugal; det hadde paven ...
 • Spitsbergen Literature Lobby 

  Jones, Mary Katherine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
 • "Bokläsning i Lund omkring 1880" 

  Hansen, Poul Henning (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014)
  Vilka bokläsarna var under slutet av 1800-talet är höljt i dunkel. Denna undersökning utgår från ett unikt källmaterial från ett kommersiellt lånebibliotek i 1880-talets Lund, som kan visa på vilka böcker som lånades ut ...
 • Sandbøyser i nordnorsk modernisering. Fraktebøndenes kultur og strategier 

  Salen, Håvard Haraldsønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
  Masteroppgaven drøfter hvordan fraktenæringen i regionen rundt Harstad tilpasset seg nordnorsk modernisering og strukturendring. Oppgaven tar utgangspunkt i en gruppe frakteredere og fartøy som hadde byen Harstad som sentrum ...
 • Jesus som barn i to legender 

  Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
  Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen ...
 • Sankthansaften: Visse dagers utvelgelse 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2014-06-24)
  I Norsk Lov fra 1687 omtaler trolldomslovene skumle aktiviteter som ble utført på bestemte dager i året. Disse dagene, som det finnes ni av i løpet av året, beskrives i loven som «visse dagers utvelgelse». I norske ...
 • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

  Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
  Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen ...

View more