Recent additions

 • Majdan 2013–2014: Plassen, protestene, drivkreftene. 

  Hansen, Arve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
  This thesis examines the Ukrainian revolution (2013-2014) in Kyiv: Where did the discontent come from? What functions did the Maidan (Independence Square) have? What motivated and organised the protesters? What was behind ...
 • Fra Mare Nostrum til Mare Liberum. En studie av konflikten mellom Danmark-Norge og England i perioden 1553-1625 

  Steinbakk, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-09)
  For om lag 460 år siden satt man i England og planla hvordan man skulle komme seg til de nye og presumptivt lukrative handelsmarkedene i Østen. Verden var delt – èn del til Spania, èn del til Portugal; det hadde paven ...
 • Spitsbergen Literature Lobby 

  Jones, Mary Katherine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
 • "Bokläsning i Lund omkring 1880" 

  Hansen, Poul Henning (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014)
  Vilka bokläsarna var under slutet av 1800-talet är höljt i dunkel. Denna undersökning utgår från ett unikt källmaterial från ett kommersiellt lånebibliotek i 1880-talets Lund, som kan visa på vilka böcker som lånades ut ...
 • Sandbøyser i nordnorsk modernisering. Fraktebøndenes kultur og strategier 

  Salen, Håvard Haraldsønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
  Masteroppgaven drøfter hvordan fraktenæringen i regionen rundt Harstad tilpasset seg nordnorsk modernisering og strukturendring. Oppgaven tar utgangspunkt i en gruppe frakteredere og fartøy som hadde byen Harstad som sentrum ...
 • Jesus som barn i to legender 

  Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
  Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen ...
 • Sankthansaften: Visse dagers utvelgelse 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2014-06-24)
  I Norsk Lov fra 1687 omtaler trolldomslovene skumle aktiviteter som ble utført på bestemte dager i året. Disse dagene, som det finnes ni av i løpet av året, beskrives i loven som «visse dagers utvelgelse». I norske ...
 • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

  Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
  Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen ...
 • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

  Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
  oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om ...
 • Nord-Norgesadministrasjonen: En fellesadministrasjon for Nord-Norge 9. april - 9. juni 1940 

  Nybrott, Andreas Løhre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
  Den 9. april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. På kort tid inntok og besatte tyske styrker Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Til tross for det vellykkede tyske angrepet forble mesteparten av ...
 • Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250 - 1605. Arv eiendomsoverføring og ekteskap 

  Johnsen, Astrid Marie Mellem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
  Oppgaven er en gjennomgang av arv, eiendomsoverføring og ekteskap, blant Bjarkøy-ættas etterkommere, i perioden 1250 - 1605. Slektsnettverket i oppgaven var gjennom store deler av perioden de aller rikeste og mektigste i ...
 • Statens rolle i trolldomsprosessene i Danmark og Norge på 1500- og 1600-tallet 

  Alm, Ellen Janette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000)
 • Five pictures of Constantine V: How has Constantine V's iconoclasm influenced successive generations of historians' view of the man and his reign as a whole? 

  Schmidt, Kristian Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-20)
  The object of the investigation is to answer the question: ‘How has Constantine V’s iconoclasm influenced successive generations of historians’ view of the man and his reign taken as a whole?’ Special focus on religious ...
 • Nordlys-serien "Islam i Tromsø" 

  Kraft, Siv Ellen; Døving, Cora Alexa (Chronicle; Kronikk, 2013-08-13)
  Vi hevder i den nylig utgitte boken Religion i pressen (Universitetsforlaget 2013) at den norske islamdekningen er blitt mer kunnskapsbasert og nyansert i løpet av 2000-­‐tallet, og at flere muslimske stemmer har kommet ...
 • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

  Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
  På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor ...
 • Piratvirksomhet i Nordområdene, lørdagskronikk i Nordlys 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2013)
  En ung sjøgutt fra Island fikk se et forferdelig syn da han kom til København høsten 1615. Det han så var de hengte, stinkede kroppene til tre av Europas mest beryktede sjørøvere. Der hang de i området ved Kongens Nyhavn ...
 • Nord-Norges røde døtre 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2013)
  Gitta Jønsson, Katrine Bugge, Ellisif Wessel, Kata Dalstrøm, Jenny Garfjeld, Josefine Klausen, Hilda Sund og Helene Ugland er bare noen navn blant en lang rekke kvinneskikkelser som har hatt stor betydning i pionerfasen ...
 • Sovjetrussiske holdninger til Norge og nordmenn fra 1917-1930: Fra store forventninger til moderat interesse 

  Andersson, Ola Goverud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
  I oppgaven undersøkes sovjetrussiske holdninger til Norge og nordmenn i perioden 1917–1930. Det er tre typer primærmateriale som ligger til grunn for gjennomgangen: 1) Utenrikspolitisk korrespondanse fra perioden (her er ...
 • Norsk-sovjetisk fiskerisamarbeid 1955-1965 

  Johansen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Avhandlingen er en fremstilling av fiskerisamarbeidet som ble etablert mellom Norge og Sovjetunionen i kjølvannet av statsminister Einar Gerhardsens besøk i Moskva i 1955. Gerhardsen og den sovjetiske statslederen Nikita ...
 • Den kalde freden: Sovjetiske presseoppslag om Norge 1943-1948 

  Nordheim, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Oppgaven har som formål å undersøke synet på «den andre» i det norsk-sovjetiske naboskapet i perioden 1943 – 1948. I dette tilfellet, det synet på Norge som kom til syne i sovjetiske aviser, med fokus på Nordvest-Russland. ...

View more