Verdsetting av Nord-Senja Fiskeindustri AS

DSpace/Manakin Repository

Verdsetting av Nord-Senja Fiskeindustri AS

 

Tweet Share on Facebook
Title: Verdsetting av Nord-Senja Fiskeindustri AS
Author: Øverås, Espen Ditløvsen; Karlstad, Terje André
Date: 15-May-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: I 1972 ble Nord-Senja Fiskeindustri AS etablert i Botnhamn av tre lokale gründere. De første tolv årene drev selskapet innefor konvensjonell fiskeindustri med saltfiskproduksjon som sin primæraktivitet, men i 1984 valgte de å gå inn i oppdrettsnæringen. Oppdrettsvirksomheten skulle i utgangspunktet være en sekundæraktivitet for selskapet, men ble de kommende årene stadig viktigere da marginene i fiskeindustrien ble lavere. I dag er det ikke lengre fiskemottaket som er primæraktiviteten til selskapet, men derimot oppdrettsvirksomheten. I 2007 stod denne enheten for 2/3 av driftsinntektene til NSF og i perioder med dårlig lønnsomhet subsidierer oppdrettsvirksomheten blant annet investeringer i produksjonsutstyr til fiskemottaket. I en verdivurdering er det mange faktorer å ta hensyn til. For å gjøre en grundig verdivurdering anbefales det at man utfører strategiske så vel som regnskaps og markedsanalyser. Dette vil gi en mer helhetlig vurdering av det aktuelle selskapet og dermed bygge opp under verdianslaget en kommer frem til. Analysen av markedene for fiskeindustri og oppdrett viser at det i fremtiden vil være et økt behov for sjømat. Frem mot 2030 har forskere fra FAO konkludert med at det vil være behov for en økning på 40 prosent i produksjon av sjømat for å dekke verdens etterspørsel. Den største etterspørselsveksten vil komme i Asia. Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap, men en kvalifisert gjetning om hvordan fremtiden vil utarte seg. Dette gjør at verdien en beregner seg frem til ofte er svært usikker. Det legges inn ulike forutsetninger om fremtidig vekst i poster som omsetning, varekostnad, lønnskostnad og lignende. Betraktninger bør skje på et så objektivt grunnlag som mulig, men ofte viser dette seg å være vanskelig. I sensitivitetsanalysen kommer usikkerheten i vurderingen tydelig frem. En mindre endring i avkastningskravet gir store utslag på selskapets verdi.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1562


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 865.0Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help