Bruk av opioidanalgetika hos personer som ikke har kreft : prospektiv studie basert på data fra Reseptregisteret 2004- 2006.

DSpace/Manakin Repository

Bruk av opioidanalgetika hos personer som ikke har kreft : prospektiv studie basert på data fra Reseptregisteret 2004- 2006.

 

Tweet Share on Facebook
Title: Bruk av opioidanalgetika hos personer som ikke har kreft : prospektiv studie basert på data fra Reseptregisteret 2004- 2006.
Author: Moroz, Anna
Date: 20-May-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Bakgrunn: Forekomst av bruk av opioidanalgetika er høy og ser ut til å være økende. Bruk av opioider ved behandling av ikke- kreftrelaterte smerter er omdiskutert. Kunnskap om bruk av opioider i Norge har til nå hovedsaklig vært basert på salgsstatistikk fra grossister til apotek. Ved bruk av Reseptregisteret (NorPD) har man mulighet til å beskrive bruk av opioider på individnivå. Formål: Studere bruk av opioidanalgetika hos personer som ikke har kreft i Norge i 2004- 2006. Studere bruk av kodein med fokus på prediktorer for høyt forbruk av kodein i 2006, samt prediktorer for komedikasjon med benzodiazepiner/ karisoprodol i 2006 blant brukere av kodein i 2005. Materiale og metoder: Studien er basert på data fra NorPD. Den studerte populasjonen var personer som har fått minst en utlevering av opioidanalgetika i løpet av 2004- 2006. Resultatene er presentert ved ettårsprevalens, insidens, mengde utlevert i definerte døgndoser (DDD) per person per år og andel pasienter med komedikasjon. I regresjonsanalysene er odds- ratio (OR) med tilhørende konfidensintervall (KI) brukt som effektmål. Analysene ble utført ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS 15.0. Resultater: Ettårsprevalensen viser at 9,4 % av den norske befolkningen har fått minst en utlevering av opioidanalgetika mot ikke- kreftrelaterte sykdomstilstander i 2005 og i 2006. Antall nye brukere årlig lå på 5,9 % både i 2005 og i 2006. Prevalens og insidens øker med økende alder og er høyere blant kvinner sammenlignet med menn. I 2005 var ettårsprevalensen for svake opioider 9,3 % mot 0,3 % for sterke opioider. I 2005 har 8,3 % (n= 385 190) av den norske befolkningen hentet ut minst en forskrivning på kodein. En andel på 2,5 % (n= 9 448) av kodeinbrukerne har fått utlevert mer enn 365 DDD kodein i 2005, hvorav 19 % (n= 1 787) har fått utlevert mer enn 730 DDD. Blant de som har fått utlevert mer enn 365 DDD kodein i 2005 har 63,0 % brukt benzodiazepiner samtidig og 33,2 % har brukt karisoprodol. Justerte regresjonsanalyser for risikofaktorer for stort kodein forbruk (mer enn 365 DDD kodein utlevert) i 2006 viser at mer enn 365 DDD kodein utlevert i 2005 er den sterkeste prediktoren OR=285,5 (KI: 263,8-309,0). Å få utlevert mer enn 100 DDD benzodiazepiner OR=312,6 (290,1- 336,8) eller mer enn 15 DDD karisoprodol OR=85,4 (81,2- 89,8) i 2005 var den største prediktoren for komedikasjon med benzodiazepiner/ karisoprodol blant brukere av kodein i 2006. Konklusjon: Forbruket av opioidanalgetika blant ikke- kreft pasienter i Norge har vært stabilt i løpet av 2004- 2006. Svake opioidanalgetika, hovedsakelig kodein, brukes mest i Norge. Kodein brukes for det meste sporadisk, men en liten andel av brukerne har et høyt kodeinforbruk som kan være problematisk.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1587


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 649.3Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help