Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor

DSpace/Manakin Repository

Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor

 

Tweet Share on Facebook
Title: Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor
Author: Ek-Olofsson, Karin
Date: 01-Nov-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Att erövra ett språk är en grundförutsättning för människor att aktivt kunna delta i en demokrati. Språket lärs i en social gemenskap där förskolan har en stor och mycket viktig funktion. Mycket av förskolans pedagogiska arbete bedrivs i ett språkstimulerande syfte där det lustfyllda lärandet genom lek poängteras. Att aktivt och medvetet stimulera och utveckla språket i förskolan lägger grunden för och underlättar barns kommande läs och skrivinlärning. Sång, musik och rörelse uppskattas av de flesta barnen och är en rik källa till glädje. Därför har jag valt att se närmare på förskolebarns möte med sång, musik, rytmik, rim och ramsor i syfte att utveckla dessa språkstimulerande tillfällen. Genom att söka svar på hur deras muntliga kommunikation genom ord och deras ickemuntliga kommunikation genom kroppsspråket gestaltar sig, samt hur deras deltagande ser ut, när är barnen aktiva respektive passiva och vad bryter dessa samt vad som påverkar deras uttålighet. Jag har valt att använda mig av systematiken i aktionslärandet dvs. observation i form av loggbok, videofilmning, samtal med barnen med stöd av smileys, pedagogiska diskussioner samt ett längre samtal med personalen. Jag hoppas att mitt arbete skall stimulera och inspirera andra pedagoger i deras möte med förskolebarn i ett språkstimulerande syfte.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1679


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 257.0Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help