Inflytande på riktigt

DSpace/Manakin Repository

Inflytande på riktigt

 

Tweet Share on Facebook
Title: Inflytande på riktigt
Author: Mortazavi, Zohreh
Date: 01-Nov-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Skolan är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Värdegrundsfrågorna i skolan bevakar över uppfostran av framtida samhällsmedborgare och kulturarvet. Elevinflytande är en viktig värdegrundsfråga. Syftet med den här studien är att visa hur man genom erövring av skolans frirum kan skapa en lärmiljö där eleverna genom högre medbestämmande och inflytande uppnår bättre måluppfyllelse. Frågeställningar i detta arbete angriper möjligheterna om maximal användning av skolans frirum för att entusiasmera elevens inflytande över sitt lärande och stimulera lust att lära: Hur kan elevens val vara ett forum för elevens inflytande, och utveckla hennes ansvarstagande över sitt lärande? Med aktionen vill jag pröva om utökade valmöjligheter i skolan kan ge elever ökat inflytande över sitt lärande. Avsikten med elevens val i Klinteskolans nya organisation är bland annat att genom utökade arbetstimmar i ”elevens val” erbjuda eleven att använda skolans frirum för att uppnå det optimala lärandet. Ambitionen är att eleven ges möjlighet till ett medvetet val i dialog med handledare och föräldrar dels för att höja elevens studiemotivation och dels för att förbättra kvaliteten på hennes inflytande över sitt lärande. Mina undersökningar visar att elevens val på Klinteskolan har utvidgat möjligheten för eleverna att få bättre inflytande över det de vill lära sig. Systematiskt sammanhängande samtal kring bl. a. kunskapsmålen har ökat elevernas medvetenhet och motivation men har också skapat höga förväntningar. Dagens Klinteskolas elever har nått högt i sin uppfattning av rätten till inflytande och vill vara med och organisera elevens val till form och innehåll. Frågan är om skolans organisation är mogen för det?
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1683


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 2.258Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help