Elevernas sociala lärmiljö : hur kan man skapa en social lärmiljö i skolan, som präglas av faktorer som grupptrygghet, meningsfullhet och närhet till elevernas vardagserfarenheter?

DSpace/Manakin Repository

Elevernas sociala lärmiljö : hur kan man skapa en social lärmiljö i skolan, som präglas av faktorer som grupptrygghet, meningsfullhet och närhet till elevernas vardagserfarenheter?

 

Tweet Share on Facebook
Title: Elevernas sociala lärmiljö : hur kan man skapa en social lärmiljö i skolan, som präglas av faktorer som grupptrygghet, meningsfullhet och närhet till elevernas vardagserfarenheter?
Author: Nicklasson, Carin
Date: 01-Nov-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Uppsatsen fokuserar på elevernas lärande och sociala lärmiljö på ett av gymnasiets yrkesförberedande program. I uppsatsen utgår jag från en klass som går första årskursen på Barn- och fritidsprogrammet och följer deras studier i Barn- och fritidsprogrammets karaktärskurser. Syftet med uppsatsen har varit att ge en bild av några faktorer som påverkar elevernas lärmiljö. Hur kan man arbeta för att skapa en social lärmiljö som kännetecknas av grupptrygghet, meningsfullhet och närhet till elevernas vardagserfarenheter. I uppsatsen följer jag eleverna i deras studier under en och en halv termin. De skriver loggböcker, utvärderingar och diskuterar viktiga frågor utifrån olika värderingsövningar. Jag samlar in fakta genom intervjuer, elevloggböcker och en reflekterande uppsats som eleverna skrivit. Ett viktigt underlag är mina egna loggböcker. Den sociala lärmiljön i klassen kom att påverkas av individer i klassen som intrigerade och skapade konflikter. Lärare ingrep i konflikterna och arbetade med frågor runt etiska problem. Detta påverkar den sociala lärmiljön. Studien visar att vissa elevers otrygghet och bristande tilltro till skolans lärmiljö har en stor betydelse för hela klassens sociala lärmiljö.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1685


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 272.8Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help