Faglig kompetanse vs. teamorganisering av lærere på basen : hvilket tilbud får den enkelte elev ved spesialundervisning i matematikk?

DSpace/Manakin Repository

Faglig kompetanse vs. teamorganisering av lærere på basen : hvilket tilbud får den enkelte elev ved spesialundervisning i matematikk?

 

Tweet Share on Facebook
Title: Faglig kompetanse vs. teamorganisering av lærere på basen : hvilket tilbud får den enkelte elev ved spesialundervisning i matematikk?
Author: Kjøndahl, Trude
Date: 15-Nov-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Gjennom problemstillingen "hvilken betydning har teamorganisering av aldersblandete baser for spesialundervisning i matematikk" belyses følgende spørsmål i oppgaven: - Blir matematikklærere brukt til spesialundervisning i matematikk? - Blir spesialpedagoger brukt til spesialundervisning i matematikk? - Hva er avgjørende for hvilken kompetanse som ”benyttes”? - Samarbeides det mellom basene? - Hva anses som fordeler og ulemper ved basevis organisering? - Kunne elevene vært bedre tjent med en annen organisering av spesialundervisningen? I første del av oppgaven belyses det gjennom teori hva det vil si å kunne matematikk, samt ulike perspektiver på læring, som er relevant for å definere begrepet matematikkvansker. Studien er i hovedsak kvalitativ, men kvantitative data inngår også. Et spørreskjema besvart av lærere på ulike baser på en ungdomsskole står sentralt. Ved å drøfte resultatene fra analyser innad og på tvers av basene synliggjøres sammenhenger mellom kompetansen til lærerne på temaet og spesialundervisningen i matematikk for basens elever. Funnene viser stor variasjon i hvilke kompetanse som benyttes i spesialundervisningen i matematikk. Det finnes lite relevant litteratur fra tidligere forskning på spesialundervisning i ungdomsskoler organisert som aldersblandete baser. Siden stadig flere ungdomsskoler organiseres som baser, økes også behovet for forskning som sammenligner denne typen undervisning med tradisjonell organisering av undervisning.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1697


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 4.484Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help