Keeping up with the new health care user : the case of online-help groups for women with breast cancer

DSpace/Manakin Repository

Keeping up with the new health care user : the case of online-help groups for women with breast cancer

 

Tweet Share on Facebook
Title: Keeping up with the new health care user : the case of online-help groups for women with breast cancer
Author: Sandaunet, Anne-Grete
Date: 13-Jun-2008
Type: Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling
Abstract: Målet med denne doktorgradsstudien var å få økt kunnskap om hva slags potensial internettbaserte selvhjelpsgrupper kan ha som rehabiliteringstilbud til kvinner som er behandlet for brystkreft. Som del av studien ble det etablert en selvhjelpsgruppe for brystkreftopererte på Internett. Dette foregikk i regi av Kreftforeningen og Nasjonalt Senter for Telemedisin. Selvhjelpsgruppen var tilgjengelig fra slutten av oktober 2003 til og med februar 2005. 40 brystkreftopererte kvinner i ulik alder og stadium av sykdommen valgte å delta. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema, deltakende observasjon av aktiviteten i gruppen og åpne intervjuer av et utvalg deltakere. Det ble skrevet ca 1100 innlegg, og kvinner med spredning framstod som de mest aktive brukerne av tilbudet. Studien bidrar til å bekrefte at deltakelse i en selvhjelpsgruppe på Internett kan ha stor betydning for kvinner som er behandlet for brystkreft. Materialet reiser imidlertid også kritiske spørsmål til hvilke forventninger vi kan ha til slike tilbud. Et hovedargument i denne studien er at arbeidet med å mestre det livstruende aspektet ved kreft bidro til at gruppen ikke ble ”utnyttet” som antatt i de mest radikale anslagene og at mange valgte å forlate gruppen. Et videre argument et at kvinner med brystkreft ofte har omfattende omsorgsoppgaver og er yrkeskvinner, og at ønsket om å fungere i disse rollene kan bli begrensende for deres engasjement i selvhjelpsgrupper. I tillegg til å rette et kritisk søkelys på antatte endringer i pasientrollen, tilsier erfaringene fra denne studien at det også er nødvendig å ha fokus på organisering av internettbaserte selvhjelpsgrupper i det videre arbeidet med å kartlegge potensialet i disse. For eksempel reiser studien spørsmål om det er nødvendig å definere målgruppen for tilbudet klarere enn det som ble gjort her. Et videre spørsmål er om det også bør inkluderes en mer aktiv ledelse av slike grupper enn det vi la opp til i denne studien.
Description: Paper 2 and paper 4 of the thesis are published in revised versions:
Paper 2: Sandaunet, AG. "A space for suffering? Communicating breast cancer in an online self-help context", Qualitative Health Research, Vol. 18, No. 12, 1631-1641 (2008). Final draft post refereeing available at http://hdl.handle.net/10037/2334. Published version available at publisher's site: http://dx.doi.org/10.1177/1049732308327076
Paper 4, published with revised title: Marianne Trondsen and Anne-Grete Sandaunet, "The dual role of the action researcher", Evaluation and Program Planning, Volume 32, Issue 1, February 2009, Pages 13-20. Final draft post refereeing available at http://hdl.handle.net/10037/1728. Published version available at publisher's site: http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2008.09.005
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1731


File(s) in this item

Files Size Format View Description
attachments.pdf 2.942Mb PDF View/Open Attachments
paper-3.pdf 101.1Kb PDF View/Open Sandaunet, AG. The challenge of fitting in: non-participation and withdrawal from an online self-help group for breast cancer patients. Sociology of Health and Illness, 2008, vol 30 (1), p 131-144. © Blackwell Publishing. Reprinted by permission.
paper-1.pdf 141.0Kb PDF View/Open Sandaunet, AG. Approaching the role of the Internet: experiences from an online selfhelp group for Norwegian women with breast cancer
thesis.pdf 574.8Kb PDF View/Open Thesis introduction (1-118)

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help