Barnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004

DSpace/Manakin Repository

Barnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004

 

Tweet Share on Facebook
Title: Barnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004
Author: Holme, Hilde; Isachsen, Linn B. Brattli; Jarnæs, Nina C.
Date: 01-Nov-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: De nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. I den forbindelse var hovedformålet å styrke barns rettssikkerhet, blant annet ved at barnets beste skal være avgjørende både for saksbehandlingsprosessen og resultatet i den enkelte sak. Undersøkelsen er basert på erfarne dommere, advokater og sakkyndige sine erfaringer fra praksis. Hensikten var å evaluere hvorvidt de nye saksbehandlingsreglene har virket etter intensjonene, og om saksbehandlingspraksis er i tråd med intensjonene bak de nye saksbehandlingsreglene. I den forbindelse er det anvendt både kvantitativ og kvalitativ metode i form av selvrapporteringsskjema, samt semi-strukturerte kvalitative intervju. Undersøkelsen avdekket at praksis mellom dommere og tingretter er forskjellig på viktige punkt som for eksempel oppnevnelse av sakkyndige, utformingen av sakkyndiges mandat, og om muligheten til å prøve ut midlertidige avtaler benyttes. Slik ordningen fungerer i dag tyder det på at balansen mellom at en stor del av ansvaret er lagt på den individuelle dommeren på den ene siden, i forhold til dommerens fagkompetanse på den andre siden, kan forbedres. Undersøkelsen kan imidlertid ikke gi entydige svar på hovedproblemstillingene, men har avdekket viktige problemstillinger som må avklares nærmere i senere undersøkelser.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1758


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 4.924Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help