• Hamningberg : fra fiskevær til minnested 

      Stavseth, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      Hamningberg har, gjennom fire historiske faser, gått fra å være et rikt fiskevær med en lys framtid til å få beslutning om nedleggelse fra myndighetene, til i dag igjen å være et satsingsområde. Hovedproblemstillingen for ...