Cardiovascular risk factors and pulmonary function in long-term survivors of testicular cancer

DSpace/Manakin Repository

Cardiovascular risk factors and pulmonary function in long-term survivors of testicular cancer

 

Tweet Share on Facebook
Title: Cardiovascular risk factors and pulmonary function in long-term survivors of testicular cancer
Author: Haugnes, Hege Sagstuen
Date: 24-Apr-2009
Type: Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling
Abstract: Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn, og >95 % blir i dag helbredet av sykdommen. Dermed er kunnskap om mulige seneffekter etter behandlingen viktig.
Avhandlingen ”Cardiovascular risk factors and pulmonary function in long-term survivors of testicular cancer” ble forsvart for graden ph.d 24. april 2009. Takket være effektiv cytostatikabehandling som ble tatt i bruk på slutten av 70-tallet, er overlevelsen ved metastatisk testikkelkreft blitt betraktelig bedret de siste 30 årene. Standard behandling ved metastatisk testikkelkreft er i dag 3-4 kurer med cisplatin-basert kjemoterapi. Behandlingsmuligheter for pasienter med lokal sykdom er operasjon, stråleterapi eller kun en kjemoterapikur. Siden denne sykdommen primært rammer menn i 20- og 30-årene, og disse forventes å ha en nærmest normal levetid etter behandlingen, er det svært viktig å avklare om behandlingen kan føre til senbivirkninger. Vi har sett spesielt på risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom og lungefunksjonen og om disse kan være relatert til noen av behandlingstypene.
Avhandlingen er basert på en landsomfattende etterkontroll av norske menn som ble behandlet og kurert for testikkelkreft i perioden 1980-1994. Etterkontrollen ble utført ved fem universitetsklinikker i perioden 1998-2002, og bestod av et omfattende spørreskjema, klinisk undersøkelse ved kreftpoliklinikk inkludert måling av blodtrykk, vekt, høyde, blodprøver og spirometri. Totalt ble 1814 menn invitert til å delta, og av disse var det 1463 (81 %) som deltok. En kontrollgruppe bestående av menn uten tidligere testikkelkreft ble etablert gjennom Tromsøundersøkelsen. Vi fant ut at menn som tidligere var blitt behandlet med cisplatinbasert cytostatika, særlig i høye doser, hadde høyere forekomst av hypertensjon, fedme og metabolsk syndrom, både sammenlignet med menn som kun var behandlet med kirurgi og sammenlignet med kontroller. Menn behandlet med høye doser cisplatinbasert cytostatika og kombinasjonen cytostatika/lungekirurgi hadde redusert lungefunksjon sammenlignet med menn behandlet med kirurgi alene. Mennene som var blitt behandlet med cytostatika hadde også lavere nivåer av testosteron. Behandling med stråleterapi påvirket ikke kardiovaskulære risikofaktorer eller lungefunksjonen.
Description: Paper 2 of the thesis is not available in Munin due to publisher's restrictions:
2. Haugnes HS, Aass N, Fosså SD, Dahl O, Klepp O, Wist EA, Svartberg J, Wilsgaard T, Bremnes RM.: 'Components of the metabolic syndrome in long-term survivors of testicular cancer.' Annals of Oncology 18:241-248, 2007 (Oxford University Press), available at http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdl372
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1880


File(s) in this item

Files Size Format View Description
paper_3.pdf 136.4Kb PDF View/Open Haugnes HS, Aass N, Fosså SD, Dahl O, Brydøy M, Aasebø U, Wilsgaard T, Bremnes R.: 'Pulmonary function in long-term testicular cancer survivors.' Journal of Clinical Oncology, in press. Later published: Vol 27, No 17 (June 10), 2009: pp. 2779-2786. Reprinted with permission. © American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.
paper_1.pdf 229.1Kb PDF View/Open Sagstuen H, Aass N, Fosså SD, Dahl O, Klepp O, Wist EA, Wilsgaard T, Bremnes RM.: 'Blood pressure and body mass index in long-term survivors of testicular cancer.' Journal of Clinical Oncology 23:4980-4990, 2005. Reprinted with permission. © American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.
thesis.pdf 6.107Mb PDF View/Open Thesis introduction

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help