Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual

DSpace/Manakin Repository

Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual

 

Tweet Share on Facebook
Title: Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual
Author: Aanestad, Andreas
Date: May-2009
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Dette er en oppgave om ritualteori. Fokuset vil være på hvordan teoriene fremstiller ritual som studieobjekt, og særlig hvordan de ser på ritualers virkning. Dette er interessant fordi Europas moderne historie er preget av et syn på ritualer som særlig virkningsløse og primitive, og som en motsats til det opplyste samfunnet hvor vitenskap og rasjonalitet rådet. Etterkrigstiden har utfordret mange av idealene og forestillingene som var rådende i den moderne tidsalder. Det er spesiellt forestillingen om en objektiv sannhet i vitenskapen, og logikkens iboende sannhet som har blitt kritisert. Jeg ser nærmere på tre nyere teorier om ritual i lys av denne utviklingen, og særlig hvordan de forholder seg til virkning. De tre teoriene jeg kommer til å konsentrere meg om er ikke spesifikke teorier om enkelte ritualer, men teorier om ritual generelt. De er fremsatt i følgende utgivelser: Thomas E. Lawson og Robert N. McCauleys "Rethinking Religion" (1990), Catherine Bells "Ritual Theory, Ritual Practice" (1992) og Roy A. Rappaports "Ritual and Religion in the Making of Humanity" (1999).
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1891


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 655.1Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help