• Hvorfor bli sjarkfisker? 

      Hansen, Laila Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-19)
      Temaet i oppgaven er valg av yrke, hvor jeg har valgt å se nærmere på fiskeryrket, eller nærmere bestemt sjarkfisket. Samtaleintervju er brukt som metode for å finne ut hvordan samfunnet og livsvilkårene var på den tiden ...