• Verdisetting av konsesjon for oppdrett av laksefisk 

      Thomesen, Ron-Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-06)
      Temaet i denne oppgaven er verdsettelse av konsesjon for oppdrett av laksefisk. Verdivurdering av en konsesjon for oppdrett av matfisk er et tema som har blitt viet lite oppmerksomhet innenfor havbruksøkonomisk litteratur. ...