Does team management matter? : a study of impacts on job satisfaction and organizational commitment in mental hospital departments

DSpace/Manakin Repository

Does team management matter? : a study of impacts on job satisfaction and organizational commitment in mental hospital departments

 

Tweet Share on Facebook
Title: Does team management matter? : a study of impacts on job satisfaction and organizational commitment in mental hospital departments
Author: Skudal, Kjersti Eeg
Date: 28-Aug-2009
Type: Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling
Abstract: Avhandlingen undersøker team ledelse i psykiatriske sykehusavdelinger. Avdelingsledelse i norske sykehus har vært et omstridt tema de siste tiårene. Det tidligere regionssykehuset i Tromsø (RiTø nå UNN) introduserte teamledelse på avdelingsnivå i 1988, noe som representerte et brudd med hvordan avdelingsledelse hadde blitt praktisert i sykehus frem til da. Selv om praktikere og offentlige utredninger melder at denne ledelsesformen har vært suksessfull i praksis, hadde det ikke vært gjennomført studier av denne ledelsesmodellen og hvordan den påvirket resultater i forhold til andre måter å organisere ledelse på i sykehus. På bakgrunn av dette lød forskningsspørsmålet i studien: spiller teamledelse noen rolle i forhold til lederes og ansattes jobbtilfredshet og forpliktelse til organisasjonen sammenlignet med hvordan hierarkisk ledelse påvirker disse dimensjonene? Og videre, hvis teamledelse påvirker ledere og ansattes jobbtilfredshet og forpliktelse til organisasjonen, hvordan påvirker teamledelse lederes og ansattes jobbtilfredshet og forpliktlese til organisasjonen? Teamledelse er studert ved hjelp av modernistisk og konstruktivistisk tilnærming, representert ved instrumentelle og institusjonelle teorier. Ved hjelp av instrumentell teori fanges det opp hvordan teamledelse materialiserer seg i den formelle organisasjonsstrukturen og tar form som et instrument. Mens den institusjonelle tilnærmingen fanger inn hvordan teamledelse også manifesterer seg i uformelle strukturer og får meningsdannende og symbolsk betydning i organisasjonen. Kvalitative og kvantitative data er samlet inn for å besvare forskningsspørsmålet for å gjennomføre en ”most similar” case sammenligning. Analyser av disse dataene viser at teamledelse spiller en rolle i forhold til både lederes og ansattes jobbtilfredshet. Men det skal bemerkes at lederes tilfredshet er sterkere påvirket enn ansattes tilfredshet, noe som viser at teamledelse har både instrumentell og symbolsk påvirkningskraft. Lederes og ansattes forpliktelse til organisasjonen blir ikke påvirket av hvorvidt avdelingsledelse er organisert i team. This dissertation examines team management in mental hospital departments. Management has for decades been a disputed subject in Norwegian hospital departments. The former Regional hospital of Tromsø (now UNN) introduced team management at department level at the hospital in 1988, which represented a fundamental break with how management had been carried out in hospitals until then. Although practitioners in UNN and governmental reports reported that this management model was successful in practice, there had not been conducted studies of the team management model and how it affected outcomes in contrast to other ways of conducting management in hospitals. On this basis I worked out the research questions: does team management make a difference on subjective outcome dimensions of managers and employees compared to how hierarchical management impacts these subjective outcome dimensions? Furthermore, if team management affects subjective outcome dimensions, the next research question regards: how does team management affect subjective outcome dimensions of managers and employees? Team management is approached by modernism and instrumental theory in which formal structure is regarded as a means to affect behavior. Team management is according to these analytical lenses viewed as an instrument to achieve organizational goals more efficiently. Contrarily, constructivism and institutional theory regards team management as a socially constructed phenomenon which is infused with meaning and values dependent on how organizational members interpret the idea of team management. According to this view, analytical priority is given to informal and symbolic structures when understanding how individuals’ attitudes and behaviors are shaped. Qualitative and quantitative data are collected by interviews and questionnaire, and the study is designed due to a “most similar case design”. Analyses of these data imply that team management makes a difference on both managers’ and employees’ job satisfactions. Still managers’ satisfaction is more strongly affected than employees’ satisfaction, which I argue illustrates that team management has both instrumental and symbolic impacts. The organizational commitment of managers and employees is not affected by team management
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2106


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 2.504Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help