Veiledning i tverrfaglige studentgrupper : fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø

DSpace/Manakin Repository

Veiledning i tverrfaglige studentgrupper : fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø

 

Tweet Share on Facebook
Title: Veiledning i tverrfaglige studentgrupper : fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø
Author: Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild
Date: 2006
Type: Research report; Forskningsrapport
Abstract: Samarbeid i helsetjenesten var tittelen på Fellesundervisningen for første års helsefagstudenter tilknyttet bachelorstudiene; sykepleie, bioingeniør, ergoterapeut, tannpleie, fysioterapeut og radiograf ved Høgskolen i Tromsø i 2004. Med fokus på veilederrollen og aktiviteten i de tverrfaglige studentgruppene, var vi til stede som observatører i 24 gruppemøter og ved to muntlige eksamener. Sammen med tidligere veilederevalueringer, og studentenes uttalelser, danner dette grunnlaget for vår analyse. Studien viser at humor, bruk av metaforer, veileders indre motivasjon og evne til å etablere et trygt læringsmiljø for studentene er suksessfaktorer ved veilederrollen med hensyn til studentenes læringsutbytte. Vi ser at organiseringen av fellesundervisningen er en viktig forutsetning for studentenes læringsprosess og at veilederrollen og veileders relasjonelle kompetanse får stor betydning for gruppeprosessen. I drøftingen diskuterer vi også utfordringene ved innføring av nye læringsmodeller i kunnskapsintensive organisasjoner med veletablert kultur og læringstradisjon. Resultatene fra studiene er interessant for alle som interesserer seg for veiledning og læring. Kanskje er resultatene særlig interessant i forsknings og utdanningsmiljøer preget av veletablert organisasjonskultur, som nå utfordres i forhold til å tenke samhandling på tvers av fagområder både nasjonalt, internasjonalt og ikke minst regionalt.
Publisher: Eureka Forlag
Series: Eureka Digital 10, 2006
URI: http://hdl.handle.net/10037/2293


File(s) in this item

Files Size Format View
article.pdf 777.0Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help