Bedrifters risikoadferd og prestasjon : finnes det en sammenheng?

DSpace/Manakin Repository

Bedrifters risikoadferd og prestasjon : finnes det en sammenheng?

 

Tweet Share on Facebook
Title: Bedrifters risikoadferd og prestasjon : finnes det en sammenheng?
Author: Martinussen, Lars Fredrik
Date: 01-Mar-2010
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Oppgaven tar for seg et observert dilemma i strategisk teori om hvordan bedrifter skal forholde seg til risiko når målet er å oppnå høy prestasjon. Med dette fokuset identifiseres de motstridende teoretiske perspektivene, og på hvilke måter de er motstridende. Oppgaven baserer seg på Raynors strategiske paradoks og Bowmans teori om sammenhengen mellom risiko og prestasjon. Teoretiske perspektiver som kan forklare og utdype disse to motsetningene er videre introdusert. Tidligere forskning på sammenhengen mellom risiko og prestasjon kan kritiseres for å forklare forskjeller i risiko med den risikoadferd en bedrift har, men uten å måle risikoadferd direkte. Oppgaven tar kritikken mot tidligere forskning på temaet til følge og bruker fire forskjellige mål på risikoadferd for å fange ulike dimensjoner av dette. Videre undersøkes flere ulike bransjer og tidsperioder, for å vurdere om sammenhengen er stabil på tvers av tid og rom. Resultatene viser at bedriftene i den valgte setting ikke er avhengig av risikovilje for å skape best prestasjon, og oppgaven stiller dermed spørsmål ved anvendbarheten til det strategiske paradoks. Resultatene tolkes også i lys av Barneys ressursbaserte perspektiv, og oppgaven gir forslag til metodikk for videre forskning på temaet.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2455


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 1.752Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help