Bissie dajve : relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-Njaarke sïjte

DSpace/Manakin Repository

Bissie dajve : relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-Njaarke sïjte

 

Tweet Share on Facebook
Title: Bissie dajve : relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-Njaarke sïjte
Author: Jernsletten, Jorunn L.
Date: 15-Jun-2010
Type: Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling
Abstract: Analysen er basert på feltarbeid og intervjuer, samt skriftlige beskrivelser fra 1800- og 1900-tallet. Geografisk er hovedvekten på Voengel-Njaarke sïjte (Kappfjell/Bindal reinbeitedistrikt) helt sør i Nordland fylke. Fokuset er på hvordan fortellinger og erfaringer preger sørsamers forståelse av deres relasjon til slektas landskap. Informantene har vært oppdratt til å se landskaper som bebodde. Hvor enn man ferdes kan det være usynlige skikkelser som man må ta hensyn til og komme overens med. Dette kan omtales som en relasjonell epistemologi, som innebærer en forståelse av at både synlige og usynlige skapninger kan være ’personer’ med intensjon og vilje som man må forholde seg til i et subjekt-til-subjekt-forhold. Gjennom empiri fra nåtid og fortid vises det hvordan slike tradisjoner er integrerte i folks erfarte livsverdener.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2512


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 2.287Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help