Kan en pluss en bli en? : en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009

DSpace/Manakin Repository

Kan en pluss en bli en? : en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009

 

Tweet Share on Facebook
Title: Kan en pluss en bli en? : en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009
Author: Rasmussen, Evy Ann
Date: Jun-2010
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Masteroppgaven ”Kan en pluss en bli en?” er en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009. Studieobjektene er fem videregående skoler i Indre Troms og Sør-Troms som ble slått sammen til to enheter. Oppgaven tar utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: Hvorfor ble beslutninga om å slå sammen skoler gjort? Hvilke aktører deltok i implementeringsprosessen, og hvilke saksområder har vært i fokus? Hvilke effekter er det mulig å se? Bakgrunnsfase, forløpsfase og utfallsfase er analysert og forsøkt forklart ut fra noen utvalgte teoretiske perspektiver: to varianter av det instrumentelle perspektivet: det hierarkiske og forhandlingsvarianten, samt kulturperspektivet og myteperspektivet. Det er brukt en kvalitativ metode med dokumentstudier og intervjuer. Analysen viser at de teoretiske perspektivene har ulik forklaringskraft i forhold til faser, aktører, begivenheter, problemdefinisjoner, målformuleringer, løsningsforslag, virkemiddelbruk, planlegging, organisering og styring. Regionskolemodellen ble ingen suksess, og politikerne i Troms forlot modellen i desember 2009. Forsøk med ytterligere strukturendringer foregår fortsatt, og alle skoleregioner i Troms omfattes nå av endringene.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2709


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 708.2Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help