Bruk av anxiolytika og hypnotika hos barn og ungdom 0-17 år : reseptregisteret 2004-2007

DSpace/Manakin Repository

Bruk av anxiolytika og hypnotika hos barn og ungdom 0-17 år : reseptregisteret 2004-2007

 

Tweet Share on Facebook
Title: Bruk av anxiolytika og hypnotika hos barn og ungdom 0-17 år : reseptregisteret 2004-2007
Author: Østby, Eli
Date: 16-Dec-2009
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: SAMMENDRAG BAKGRUNN Mange vestlige land rapporterer om økende bruk av psykofarmaka hos barn og ungdom. Kunnskap om bruk av anxiolytika og hypnotika/sedativa i Norge har frem til 2004 i all hovedsak basert seg på salgsstatistikk fra grossister til apotek. Slik statistikk gir imidlertid ingen informasjon om legemiddelbruk på individnivå. Ved hjelp av Reseptregisteret (opprettet i 2004) kan man kartlegge forbruk og belyse endringer over tid på individnivå. FORMÅL Studere bruk av anxiolytika og hypnotika hos barn og ungdom i aldersgruppen 0-17 år i Norge i perioden 2004-2007. MATERIALE OG METODE Studien er basert på data fra Reseptregisteret (Nor PD) som inneholder opplysninger over alle reseptpliktige legemidler utlevert fra alle landets apotek. Databasen dekker hele Norges befolkning (rundt 4,8 millioner). Studiepopulasjonen er barn og ungdom i aldersgruppen 0-17 år som har mottatt minst en utlevering av anxiolytika eller hypnotika/sedativa i løpet av perioden 2004-2007. Resultatene er presentert med ettårsprevalens og mengde utlevert i definerte døgndoser (DDD) per person per år. Analysene ble utført ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS 15.0. RESULTATER/KONKLUSJON I perioden 2004-2007 har bruk av anxiolytika vært relativt stabilt, mens det har vært en betydelig økning i bruk av hypnotika/sedativa til barn og ungdom. Denne økningen skyldes i hovedsak økt bruk av melatonin som i gjennomsnitt utgjorde 77,2 % av det totale forbruket av sovemidler hos barn og ungdom i perioden (73,5 % i 2004, 77,2 % i 2005, 77,9 % i 2006 og 80,1 % i 2007). Guttene stod for over to tredeler (69,5 %) av forbruket av melatonin. Urovekkende mange barn og ungdom får utlevert høye doser DDD (over 200 DDD i året som da tilsvarer 1 DDD annen hver dag). ABSTRACT BACKGROUND Many Western countries report of increase in psychotropic drug use among children and adolescents. The Norwegian Prescription Database (NorPD) was established in 2004. The database gives the opportunity to describe drug use patterns and highlighting changes over time in individuals. Earlier (than 2004) one had to use sales statistics from the wholesome dealer in order to describe the use of anxiolytics and hypnotics/sedatives In Norway. AIM To study the use of anxiolytics and hypnotics among 0-17 years old children and adolescents in Norway in the period 2004-2007 MATERIAL AND METHODS Data were retrieved from the Norwegian Prescription Database (NorPD) which contains information of all reimbursement drugs prescriptions dispensed from Norwegian pharmacies. NorPD covers the entire nation (approximately 4,8 million). The study population is among 0-17 years old children and adolescent who received at least one dispensed anxiolytics or hypnotics/sedatives during the period 2004-2007. Outcome measures were one-year periodic prevalence and amount dispensed in defined daily doses (DDD) per person per year. SPSS 15.0 for Windows was applied for statistical analyses. RESULTS/ CONCLUSION During the period 2004-2007 use of anxiolytics has been relatively stable, while there has been a considerable increase in use of hypnotics/sedatives among children and adolescents. The increase is mainly due to use of melatonin, which accounted for 77,2 % of the total use of hypnotics among children and adolescents (73,5 % in 2004, 77,2 % in 2005, 77,9 % in 2006 and 80,1 % in 2007). Boys accounted for 69,5 % of the users of melatonin. A disturbing amount of children and adolescents were dispensed high numbers of DDD (over 200 DDD a year which means 1 DDD every second day).
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2746


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 1.950Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help