• Opplevd tilstedeværelse : potensialer ved bruk av IKT i rusbehandling 

      Bjerke, Trond Nergaard (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-01-14)
      I denne avhandlingen utforskes potensialet ved å bruke SMS og Internett-baserte selvhjelpsgrupper i behandling av rusavhengighet. Problemstillinger er: Hva er viktige aspekter i kommunikasjonen mellom rusavhengige pasienter ...