Kjøpsatferd i Tromsø sentrum - En studie av kjøpsmotivasjon og holdning til bysentrum

DSpace/Manakin Repository

Kjøpsatferd i Tromsø sentrum - En studie av kjøpsmotivasjon og holdning til bysentrum

 

Tweet Share on Facebook
Title: Kjøpsatferd i Tromsø sentrum - En studie av kjøpsmotivasjon og holdning til bysentrum
Author: Nystuen, Elin; Aas, Beate Stang
Date: 15-Nov-2010
Type: Mastergradsoppgave; Master thesis
Abstract: Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge noen kjennetegn ved de som handler i Tromsø sentrum og hvilke egenskaper eller attributter ved sentrum de vurderer som viktig. Vi ønsker at våre funn kan bidra til økt innsikt og forståelse for hva som er bestemmende når befolkningen i Tromsø velger sentrum som handlested. Det teoretiske utgangspunktet har vi hentet fra kjøpsatferdsteori. Vi ønsker å avdekke hvordan tilfredshet oppstår hos den enkelte forbruker, og hvordan kjøpsatferd påvirkes av forbrukerens underliggende kjøpsmotivasjon, og de holdninger forbrukeren har til attributter som kjennetegner handlestedet. Den empiriske testingen av teorien har vi utført som en webbasert spørreundersøkelse via Questback. Vår data er analysert i statistikkprogrammet SPSS. Våre funn viser at det er flest kvinner og yngre, i tillegg til de som bor sentrumsnært, som handler i bysentrum. Våre analyser viser flere signifikante sammenhenger som sammenfaller med eksisterende teori. De sterkeste sammenhengene mellom holdning til attributter og kjøpsatferd gjelder holdning til tilbud og variasjon, bekvemmelighet, samt bystemning og service. Som bidrag til næringslivet har vi spilt inn at det er viktig å utvikle et variert butikk- og vareutvalg i bysentrum, å forsterke bystemningen og tilpasse åpningstidene i butikkene. Over 80 pst av respondentene uttrykker at det er viktig med felles åpningstid i sentrum. Til slutt vil vi nevne at våre respondenter sier at gode parkeringsmuligheter i bysentrum vil bidra til at de fortsatt vil være lojale til å handle i bysentrum.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2874


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 1.189Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help