Now showing items 1-1 of 1

    • Ei byhistorie om Narvik 1902-1950. Eit refleksjonstillegg. 

      Aas, Steinar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-04-13)
      Til grunn for disputasen ligg boka ”Byen, banen og bolaget. Narviks historie, bind 1 1902-1950”, som var det eine bindet av eit to-binds historieverk som kom ut i samband med Narvik kommune sitt 100-årsjubileum i 2001, og ...