• Mens vi likevel er her : hverdag og arbeid som værobservatør 

      Eliassen, Jorunn Hildur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-31)
      Temaet i oppgaven er arbeid og hverdag som værobservatør. Oppgaven bygger på et intervjumateriale fra 1996 med folk som arbeider i bistilling for Meteorologisk Institutt og har værstasjon ved hjemmet og/ eller på gården. ...